ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI


Kahya Otel ailesi olarak turizmde köklü bir kuruluş olmanın verdiği bilinç ve sorumluluk ile çocuklar da dahil tüm müşterilerimizi misafir olarak kabul etmek, ulusal ve uluslararası değerleri harmanlayarak, insan hakları ve çocuk haklarının şartlarını eksiksiz yerine getirerek hizmet sunmayı ilke edinmek,

Çocukların yararını her türlü yarardan daha önemli ve öncelikli olduğu ve buna göre davranmak, sistemin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,

Tüm çocukların hak sahibi bireyler olduğunu kabul etmek, Çocuğun;

- Yaşama ve gelişme haklarını

- Korunma haklarını

- Katılım haklarını

- Ayrımcılığın önlenmesi haklarını

Gözeterek hayatın tüm alanlarında benimsenmesi ve yaşanması için, bu politikanın hayata geçirilmesi noktasında tüm paydaş kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte hareket etmek,

Bu sebeple tüm personelimizin çocuk hakları konularında bilgi sahibi olmasını sağlamak için eğitim ve sürekli gelişime önem vermek,

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile Anayasamızda yer alan Sosyal Devlet anlayışı çerçevesinde gerekli yasal ve idari önlemleri almak, gerekli tüm koşulları iyileştirmek ve çocukları hayata daha etkin ve mutlu katılımlarının sağlanması olarak taahhüt ederiz.