SATIN ALMA POLİTİKASI

Ürün satın alırken fiyat ve kalite adına bariz farklılıklar olmadıkça aşağıda belirtilen unsurlar satın alma süreci için ana çerçeveyi oluşturur. 
•Yerel işletmeleri destekleme ve öncelikli olarak seçme
•Sebze ve meyveleri endüstriyel ürüne dönüşmeden yerel üreticilerden almak
•Sürdürülebilirlik için, politika oluşturmuş veya sürdürülebilir kaynakları kullanarak üretilen ürünleri tercih etmek
•Elektrikli cihazlar alınırken çevreye duyarlı ve tasarruflu ürünleri tercih etmek
•Adil ticareti gözetmek organizasyonumuzun ekonomik ve itibari gücünü ürün tedarikçilerine baskı ve tehdit unsuru olarak kullanmamak
•Daha az ambalajla teslim eden tedarikçiler ile çalışmak
•ISO gibi kalite standartlarına sahip olan tedarikçilere öncelik vermek,
•Enerji tasarrufu için altyapı olduşturmaya çalışan işletmeleri desteklemek
Bu politikada sürdürülebilir bir turizm ekonomisi, bölgesel kalkınmayı desteklemesi ve çevresel tahribatı en aza indirmek için uygulanması sırasında inisiyatif ve esneklik kullanılamaz.